Jak dojechać?
Ciekawostka

Wykonując zabiegi ochrony roślin za pomocą opryskiwacza, pamiętajmy aby wybierać bezwietrzną pogodę. Zabiegi wykonywać przy ciśnieniu zbliżonym do maksymalnego dla danego opryskiwacza. Lancę należy przemieszczać szybkim ruchem, tak aby podać raczej mniej cieczy roboczej niż za dużo. Przy zbyt wolnym przemieszczaniu lancy, kropelki łączą się w większe krople, spływając na ziemię.

Przydatne Linki

Wolne Działki


mapa_ogrodu


Działki w gestii Zarządu


Numer działki Powierzchnia [m2] Woda Prąd Altana Uwagi
179 300 - - - -
242 190 - - - -
243 387 - tak - -
246 300 - - - -
343 327 - - - -
437 303 - - - -
58 292 tak - - -
549 300 - tak - -
181 302 - - - -

Działki do odstąpienia przez działkowców


Numer działki Powierzchnia [m2] Woda Prąd Altana Uwagi Kontakt
89 292 - - drewniana - tel.
254 362 - - - - tel. 91-46-06-945
405 340 - tak drewniana - tel. 502-558-904
385 303 - - - - tel. 797-590-881
520 270 tak tak tak - tel. 668 202 988
510 297 - tak murowana wędzarnia kam. tel. 695-105-918
358 300 - - tak - tel. 600-058-146 lub 91-463-21-62
148 300 - tak - - tel. 530-602-059
364 286 - - - - tel. 507-979-687
173 315 tak tak tak - tel. 91-460-97-84
176 300 tak tak tak zadbana tel. 664-008-380
301 300 tak - - - tel. 501-596-369
224 443 tak - barakowóz - tel. 91-460-95-31
Copyright © 2012 - Rodzinne Ogrody Działkowe "Rekreacja"
Wszystkie prawa zastrzeżone