Rodzinny Ogród Działkowy "Rekreacja"


Jak dojechać?
Ciekawostka

Wykonując zabiegi ochrony roślin za pomocą opryskiwacza, pamiętajmy aby wybierać bezwietrzną pogodę. Zabiegi wykonywać przy ciśnieniu zbliżonym do maksymalnego dla danego opryskiwacza. Lancę należy przemieszczać szybkim ruchem, tak aby podać raczej mniej cieczy roboczej niż za dużo. Przy zbyt wolnym przemieszczaniu lancy, kropelki łączą się w większe krople, spływając na ziemię.

Przydatne Linki

Wolne Działki


mapa_ogrodu

Działki w gestii Zarządu:


L.p.      Nowy numer      Pow. m2      Woda na działce      Altana

1                242                  190                     -                        -

2                246                  300                     -                        -

3                266                  358                    tak                      -

4                248                  380                     -                        -

5                437                  303                     -                        -

6                474                  290                     -                        -

7                480                  351                     -                        -

8                343                  327                     tak                    -

9                357                  300                     tak                    -

10              234                  302                     tak                   tak

11              482                  457                       -                     tak

12              582                  500                       -                       -

13              582A                435                       -                       -

14              233                  301                       -                       -
Do odstąpienia przez działkowców:

  • Dz. 89- 292 m2 - tel. 693 499 930, altana drewniana
  • Dz. 199- 295 m2 - tel. 607 927 001, woda, prąd, altana drewniana
  • Dz. 405- 340 m2 - tel. 502 558 904, altana drewniana, prąd
  • Dz. 577- 300 m2 - woda, altana drewniana
Copyright © 2012 - Rodzinne Ogrody Działkowe "Rekreacja"
Wszystkie prawa zastrzeżone