Rodzinny Ogród Działkowy "Rekreacja"


Jak dojechać?
Ciekawostka

Wykonując zabiegi ochrony roślin za pomocą opryskiwacza, pamiętajmy aby wybierać bezwietrzną pogodę. Zabiegi wykonywać przy ciśnieniu zbliżonym do maksymalnego dla danego opryskiwacza. Lancę należy przemieszczać szybkim ruchem, tak aby podać raczej mniej cieczy roboczej niż za dużo. Przy zbyt wolnym przemieszczaniu lancy, kropelki łączą się w większe krople, spływając na ziemię.

Przydatne Linki

Wolne Działki


mapa_ogrodu

Działki w gestii Zarządu:


L.p.      Nowy numer      Pow. m2      Woda na działce      Altana

1                242                  190                     -                        -

2                244                  300                     -                        -

3                245                  465                     -                        -

4                246                  300                     -                        -

5                266                  358                     tak                    -

6                248                  380                     -                        -

7                437                  303                     -                        -

8                474                  290                     -                        -

9                480                  351                     -                        -

10              343                  327                     tak                    -

11              357                  300                     tak                    -

12               70                  307                       -                     tak

13              201                  298                       -                    tak

14              431                  319                       -                    tak

15              296                  358                       -                    tak

16              482                  ---                         -                    tak

17              8                      ---                         -                    ---

18              9                      ---                         -                    ---

19              268                  ---                         -                    ---

20              433                  ---                         -                    ---
Do odstąpienia przez działkowców:


Dz. 89 -292 m2 -tel. 693 499 930 altana drewniana

Dz. 107 -304 m2 -tel. 91 4609 605

Dz. 405 -340 m2 -tel. 502 558 904 altana drewniana, prąd

Dz. 528 -357 m2 - informacje w biurze ROD

Dz. 577 -300 m2 - woda, altana drewniana

Opłaty do wniesienia za działkę:

Jednorazowo:
- wpisowe 200 zł
- inwestycyjne 706 zł

Opłata roczna zależna jest od wielkości działki.
Copyright © 2012 - Rodzinne Ogrody Działkowe "Rekreacja"
Wszystkie prawa zastrzeżone