Rodzinny Ogród Działkowy "Rekreacja"


Jak dojechać?
Ciekawostka

Fusy z kawy i herbaty są bardzo pożytecznym nawozem. Można je stosować zamiast torfu, gdyż rozluźniają zbyt zbitą glebę, a dodane do ziemi piaszczystej powodują, że trzyma ona dłużej wodę. Jeżeli mamy niewielkie ilości fusów wykorzystajmy je rozkładając pod szczypiorkiem. Podobno tak zasilony rośnie dwa razy szybciej.

Przydatne Linki

Wolne Działki


mapa_ogrodu

Działki w gestii Zarządu:


L.p.      Nowy numer      Pow. m2      Woda na działce      Altana

1                242                  190                     -                        -

2                244                  300                     -                        -

3                245                  465                     -                        -

4                246                  300                     -                        -

5                266                  358                     tak                    -

6                248                  380                     -                        -

7                437                  303                     -                        -

8                474                  290                     -                        -

9              480                  351                     -                        -

10              343                  327                     tak                    -

11              357                  300                     tak                    -

12               70                  307                       -                     tak

13              201                  298                       -                    tak

14              431                  319                       -                    tak

15              296                  358                       -                    tak

16              482                  ---                         -                    tak
Do odstąpienia przez działkowców:


Dz. 89 -292 m2 -tel. 693 499 930 altana drewniana

Dz. 107 -304 m2 -tel. 91 4609 605

Dz. 405 -340 m2 -tel. 502 558 904 altana drewniana, prąd

Dz. 528 -357 m2 - informacje w biurze ROD

Dz. 577 -300 m2 - woda, altana drewniana

Opłaty do wniesienia za działkę:

Jednorazowo:
- wpisowe 200 zł
- inwestycyjne 706 zł

Opłata roczna zależna jest od wielkości działki.
Copyright © 2012 - Rodzinne Ogrody Działkowe "Rekreacja"
Wszystkie prawa zastrzeżone