Rodzinny Ogród Działkowy "Rekreacja"


Jak dojechać?
Ciekawostka

Pojedynczy kwiat liliowca kwitnie tylko jeden dzień, a znane są też gatunki, których kwiaty otwierają się na jedną noc, zwane liliowcami nocnymi.

Przydatne Linki

Wolne Działki


mapa_ogrodu

Działki w gestii Zarządu:


L.p.      Nowy numer      Pow. m2      Woda na działce      Altana

1                242                  190                     -                        -

2                244                  300                     -                        -

3                246                  300                     -                        -

4                266                  358                     tak                    -

5                248                  380                     -                        -

6                437                  303                     -                        -

7                474                  290                     -                        -

8                480                  351                     -                        -

9               343                  327                     tak                    -

10              357                  300                     tak                    -

11               70                  307                       -                     tak

12              201                  298                       -                    tak

13              431                  319                       -                    tak

14              296                  358                       -                    tak

15              482                  ---                         -                    tak

16              268                  ---                         -                    ---
Do odstąpienia przez działkowców:


Dz. 89 -292 m2 -tel. 693 499 930 altana drewniana

Dz. 199 -295 m2 - woda, prąd, altana drewniana

Dz. 107 -304 m2 -tel. 91 4609 605

Dz. 405 -340 m2 -tel. 502 558 904 altana drewniana, prąd

Dz. 528 -357 m2 - informacje w biurze ROD

Dz. 577 -300 m2 - woda, altana drewniana

Opłaty do wniesienia za działkę:

Jednorazowo:
- wpisowe 200 zł
- inwestycyjne 706 zł

Opłata roczna zależna jest od wielkości działki.
Copyright © 2012 - Rodzinne Ogrody Działkowe "Rekreacja"
Wszystkie prawa zastrzeżone