Rodzinny Ogród Działkowy "Rekreacja"


Jak dojechać?
Ciekawostka

Fusy z kawy i herbaty są bardzo pożytecznym nawozem. Można je stosować zamiast torfu, gdyż rozluźniają zbyt zbitą glebę, a dodane do ziemi piaszczystej powodują, że trzyma ona dłużej wodę. Jeżeli mamy niewielkie ilości fusów wykorzystajmy je rozkładając pod szczypiorkiem. Podobno tak zasilony rośnie dwa razy szybciej.

Przydatne Linki


Godziny pracy zarządu i kasy


Od dnia 07.07.2014 r. kasa i biuro są czynne w soboty.

  • Godziny kasy 9-15
  • Godziny biura 9-13

Prezes przyjmuje w godzinach pracy kasy.

Wysokość opłat na rok 2014.

L.p.         Nazwa opłaty        Wysokość opłaty      Podstawa

1       składka członkowska        0,19 zł/m2         

2     opłata na rzecz ogrodu       0,35 zł/m2      
               

3       opłata energetyczna             28 zł             

4             opłata za wodnę                0,10 zł/m2         

5        ekwiwalent za nie                36 zł             
       przepracowane godziny
          na rzecz ogrodu
          w 2013 roku
                

6        partycypacja za nie                15 zł            
       przepracowane godziny
          przy prowadzonej
        w ogrodzie inwestycji

Pozostałe opłaty:

Wpisowe - 200 zł
Opłata inwestycyjna - 706 zł
Podłączenie do ogrodowej sieci elektrycznej - 450 zł
Ponowne włączenie prądu - 60 zł


Copyright © 2012 - Rodzinne Ogrody Działkowe "Rekreacja"
Wszystkie prawa zastrzeżone