Rodzinny Ogród Działkowy "Rekreacja"


Jak dojechać?
Ciekawostka

Najgłośniejszą rośliną jest pochodząca z Ameryki Środkowej i Południowej Hura crepitans. Owocami tego drzewa są suche torebki, które po osiągnięciu dojrzałości pękają z hukiem podobnym do wystrzału z broni palnej. Energia wyzwolona przy pękaniu owocu pozwala wyrzucić nasiona na odległość kilkunastu metrów.

Przydatne Linki


Godziny pracy zarządu i kasy


Od dnia 07.07.2014 r. kasa i biuro są czynne w soboty.

  • Godziny kasy 9-15
  • Godziny biura 9-13

Prezes przyjmuje w godzinach pracy kasy.

Wysokość opłat na rok 2014.

L.p.         Nazwa opłaty        Wysokość opłaty      Podstawa

1       składka członkowska        0,19 zł/m2         

2     opłata na rzecz ogrodu       0,35 zł/m2      
               

3       opłata energetyczna             28 zł             

4             opłata za wodnę                0,10 zł/m2         

5        ekwiwalent za nie                36 zł             
       przepracowane godziny
          na rzecz ogrodu
          w 2013 roku
                

6        partycypacja za nie                15 zł            
       przepracowane godziny
          przy prowadzonej
        w ogrodzie inwestycji

Pozostałe opłaty:

Wpisowe - 200 zł
Opłata inwestycyjna - 706 zł
Podłączenie do ogrodowej sieci elektrycznej - 450 zł
Ponowne włączenie prądu - 60 zł


Copyright © 2012 - Rodzinne Ogrody Działkowe "Rekreacja"
Wszystkie prawa zastrzeżone